Politica de confidentialitate
Politica de confidentialitate

Operatorul de date este societatea SC Lebada SRL, cu sediul social in Bârlad, jud. Vaslui, str. Cetatea De Pământ nr. 60, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J37/713/1991, având cod unic de înregistrare RO832790. 

Societatea se angajează sa va respecte confidențialitatea, respectând toate legile si reglementarile aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (denumit “GDPR”). 

Datele personale înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1. Ce fel de date personale prelucram?

In procesul administrării site-ului web prezent, SC Lebada SRL va colecta anumite informații in legătura cu persoane fizice identificate care sunt furnizate de utilizatorii website-ului www.complexlebada.ro in mod direct sau indirect precum: 

  • Nume, prenume, telefon, e-mail, semnătură, adresa IP a dispozitivului cu care accesați website-ul nostru si adresa;
  • Informatii pe care le furnizați cu privire la preferințele dumneavoastră in ceea ce privește strategiile de marketing;
  • Recenzii si opinii referitoare la serviciile noastre;
  • Poze realizate in cadrul locatiei noastre cu ocazia anumitor evenimente;
  • Orice alte informații pe care alegeți sa ni le furnizați

Datele cu caracter personal sunt colectate de la utilizatorii site-ului www.complexlebada.ro in mod direct, folosind browser-ul utilizatorului si datele de trafic dar si prin folosirea cookie-urilor.

2. In ce scopuri prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom prelucra datele cu caracter personal in următoarele scopuri:

2.1. Pentru a asigura o funcționalitate optima a website-ului si a monitoriza traficul de pe www.complexlebada.ro prin folosirea cookie-urilor. Drept urmare, in măsura in care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a va oferi o experiență personalizata si relevantă de navigare pe site-ul nostru si pentru a înțelege modul in care dumneavoastră interacționați cu conținutul nostru publicitar.

2.2 Pentru a putea onora comenzile plasate de dumneavoastră indiferent daca optați pentru ridicare personală sau livrare la domiciliu, in acest sens fiind necesare anumite date cu caracter personal.

2.3. In scopuri de marketing, pentru a va putea transmite newsletter-uri comerciale si alte comunicări privind ofertele noastre, produse sau servicii noi, pe baza consimțământului expres oferit de dumneavoastră in acest sens.

2.4. Pentru a întocmi rapoarte statistice cu privire la satisfacția clienților fata de locația, personalul sau serviciile noastre, in scopul imbunatirii relației noastre cu clienții dar si de a oferi servicii la cele mai înalte standarde.

3. Securitatea datelor cu caracter personal

Tratăm securitatea dvs. personala în mod foarte serios si de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date, modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale. Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

 SC Lebada SRL asigura pastrarea in siguranță a informațiilor colectate prin intermediul site-ului nostru, fără a le pierde, a le utiliza incorect sau a le modifica. De asemenea, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitățile cu care lucram stochează datele dumneavoastră cu caracter personal in condiții de siguranță si înaltă securitate. Societatea va informeaza prin prezenta ca evalueaza si actualizeaza constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

4. Drepturile utilizatorilor

In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

4.1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date;

4.2. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Societate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu personale in cazul in care (i) datele nu mai sunt necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate, persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal, (iii) persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana sau (vi) datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite copiilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;

4.3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

4.4. Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;

4.5. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, daca aceasta prelucrare se efectueaza;

4.6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;

4.7. Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului de date intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate.

5. Cat timp stocam datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pot fi stocate atat timp cat prevede legea, respectiv 3 ani pentru stocarea datelor contractuale si 10 ani pentru stocarea datelor financiare. Prelucrarea datelor se poate face pana la momentul in care s-a atins scopul care a vizat culegerea lor, momentul urmator implicand arhivarea sau distrugerea lor.

6. Terte parti

Complex Lebada folosește terțe părți in scop publicitar care ne permite evaluarea succesului campaniilor noastre publicitare. Astfel, agenții de publicitate sunt terțe părți care afișează reclame pe baza monitorizării vizitelor dumneavoastră pe site-ul www. complexlebada.ro. Prin aceste tactici, va poate fi asigurat un conținut de calitate si reclame personalizate folosind diverse tehnologii de măsurare a eficacitatii anunțurilor, precum cookie-urile.

7. Modificari ale politicii de confidențialitate

Această politică de confidențialitate se poate schimba din când în când. Pentru a afla despre aceste schimbări vă rugăm să consultați periodic Politica de confidențialitate revizuită accesând linkul: www.complexlebada.ro/politica-de-confidentialitate.